Besplatna dostava

Da bi dostava bila besplatna porudžina mora da pređe iznos od 3000 dinara. Na računu dostava će se uračunati ali je mi nećemo naplataiti.

Ostavite odgovor