Forum

Uslovi korišćenja  

  RSS

prodavnica
(@prodavnica)
Member Admin
Joined:6 meseci  ago
Posts: 6
26/02/2018 6:07 pm  

Sajt zenski-ves.com zadržava pravo da otkaže članstvo u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, pritom ne morajući da obrazloži članu razlog izčlanjenja.  Članu kome se otkaže članstvo neće usled toga imati nikakva prava ili potraživanja prema sajtu zenskives.com.

Sajt zenski-ves.com može otkaže porudžbinu kupcu i da pritom ne daje nikakva obaveštenja, niti će kupci imati nikakva prava ili potraživanja od strane sajta zenskives.com usled otkazivanja i u drugim slučajevima.

Sajt zenski-ves.com zadržava pravo da u bilo koje vreme zabrani prodaju određenih proizvoda ili grupe, proizvoda po sopstvenoj odluci i bez obrazloženja.

 Sajt zenskives.com ne može biti odgovoran za ispravnost i tačnost podataka o proizvodu na ovom sajtu.

Posetom i registracijom na web sajt zenskives.com saglasniste da primate ponude i akcijska obaveštenja putem email-a, sma-a, vibera, facebooka i telefona, koja će biti objavljena na našem sajtu.


ReplyQuote
Share: